Zarząd SSPSWM wyjaśnia

Sezon trwa i pojawiają się pewne problemy sędziowskie dotyczące m.in. regulaminowych strojów zawodniczek. W związku z tym Zarząd SSPSWM wyjaśnia:

1. Zgodnie z informacją Wydziału Sędziowskiego PZPS, decyzją Wydziału Rozgrywek PZPS stroje zawodniczek w postaci sportowych legginsów lub spódnic są dopuszczalne w meczach polskich lig. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisem 4.3.1 poszczególne elementy wyposażenia muszą być jednakowe dla całego zespołu. Należy wskazać, iż nie ma podstawy prawnej świadczącej o tym, że zawodnik w nieregulaminowym stroju nie może zostać dopuszczony do gry. Zadaniem sędziów jest podjęcie wszystkich możliwych działań umożliwiających rozpoczęcie zawodów. Najnowsza wersja wytycznych i instrukcji sędziowania obliguje jednak sędziów do odnotowania wszelkich nieprawidłowości w rubryce „uwagi” protokołu zawodów. W związku z powyższym uchybienia w wyposażeniu zawodników powinny zostać skorygowane, a jeśli jest to niemożliwe, zawodnika należy dopuścić do gry opisując ewentualne braki w protokole zawodów. Podobne postępowanie dotyczy wyposażenia hali (oficjalna interpretacja wytycznych i instrukcji sędziowania 2018, przepis 1; p. 1).

2. Zgodnie z ustaleniami przedsezonowymi z Zarządem WMZPS, wydrukowanie, wypełnienie oraz przesłanie ankiety oceny sędziego na adres WMZPS bądź Stowarzyszenia leży tylko i wyłącznie po stronie Trenerów lub Kierowników drużyn, a nie Sędziów.

3. Przypominamy, iż zgodnie z informacją przekazaną na szkoleniu przedsezonowym, na przełomie grudnia/stycznia zostanie przygotowany test z wiedzy przepisów gry, casebooka, protokółowania oraz regulaminów rozgrywek. Test będzie obowiązkowy, w formie elektronicznej (online – ankieta Google) składający się z maksymalnie 20 pytań.

Życzymy samych trafnych decyzji sędziowskich.