Spotkania z sędziami międzynarodowymi!

Dzięki naszej Komisji Szkolenia nie lenimy się, lecz szkolimy!

Pierwsze spotkanie internetowe odbyło się 17 maja br. na platformie Zoom. Gościem specjalnym był Wojciech Maroszek, sędzia międzynarodowy i przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PZPS. Gość odpowiadał na pytania sędziów oraz dzielił się spotrzeżeniami nt. warsztatu sędziowskiego. Nie zabrakło oczywiście pytań o najciekawsze wspomnienia z hali Urania i inne. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny.

W piątek 22 maja nasi sędziowie mogli zadać pytania kolejnej sędzi międzynarodowej Agnieszce Michlic. Podobnie jak poprzednio z planowanych czterdziestu pięciu minut zrobiło się półtorej godziny! Agnieszka podzieliła się cennymi radami pracy sędziego i opowiedziała ciekawe historie z międzynarodowych aren. Nie obyło się oczywiście bez trudnych pytań, ale nasz gość chętnie udzielał na nie wyczerpującej odpowiedzi.

Zachęcamy wszystkich do podjęcia podobnej inicjatywy – nie ma nic lepszego jak możliwość skorzystania z doświadczeń najlepszych polskich arbitrów.

Inicjatywa powstała dzięki naszym kolegów – Tomkowi Bałabańskiemu, w którego głowie zrodził się ten pomysł i Marcinowi Walerzakowi, który odpowiada za stronę organizacyjną projektu.